Elbing 1945 - Odnalezione wspomnienia

Tomasz Stężała

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Nowiny DOBILI JA I UCIEKŁ. Część III.

DOBILI JA I UCIEKŁ. Część III.

Email Drukuj PDF

DOCELOWY MODEL

Część III

Truizmem jest stwierdzenie, że państwo jest mocne siłą jego obywateli. Właściciele swojego kraju czują się za niego odpowiedzialni i dbają o jego interesy. Aby nim dobrze rządzić nie potrzebują bizantyńskiej kasty urzędniczej ani skomplikowanego prawa. W odnowionej Polsce powinno funkcjonować kilka nadrzędnych zasad, w tym takie:

  • Im więcej masz obowiązków tym więcej masz praw,
  • Podstawową jednostką społeczną jest rodzina,
  • Własność prywatna jest nienaruszalna,
  • Moja wolność kończy się tam gdzie zaczyna się twój nos,
  • Masz wielki zakres wolności ale gdy przekroczysz prawo to kara będzie nieuchronna i surowa,
  • Honorem każdego mężczyzny jest dbanie o bezpieczeństwo rodziny, sąsiedztwa oraz Ojczyzny.

 

Najskuteczniejszym modelem funkcjonowania państwa jest model prezydencki znajdujący się pod bacznym nadzorem niedużego parlamentu. Nadrzędnym celem izby jest tworzenie budżetu i ewentualne dostosowywanie prawa do zmieniających się warunków społecznych, gospodarczych i politycznych. Trzecią siłą są sądy lecz sędziowie nie są wybierani dożywotnio a na dłuższe kadencje. Kompetencje prezydenta, parlamentu i sądów zapewniają wzajemną kontrolę.

Rząd jest zredukowany do kilku niezbędnych ministerstw, zajmujących się sprawami zagranicznymi, wewnętrznymi, obronnością, skarbem. W moim modelu nie ma miejsca na ministerstwa sportu, cyfryzacji, edukacji, zdrowia, transportu, itp. Mechanizmy wolnorynkowe oraz zrozumiałe i proste prawo uregulują zasady funkcjonowania społeczeństwa w tych obszarach.

Podstawą silnego kraju jest silne i odpowiedzialne społeczeństwo. W mojej Polsce obywatele będą odpowiedzialni za pomyślność własną i swoich najbliższych. Niewielki aparat administracyjny, niskie i proste podatki powinny dać mieszkańcom odpowiednią siłę finansową. Powszechna własność prywatna zdecydowanie ograniczy korupcję i gospodarczą niegospodarność. Zasobność finansowa pozwoli rodzinom zadbać o zdrowie i edukację dzieci a także odłożyć trochę grosza na starość. Taki mechanizm społeczny ograniczy także liczbę osób korzystających z różnych form opieki społecznej.  Osobom chorym, niedołężnym, dotkniętym przez los pomagać będzie ludzka wrażliwość, prywatne i regionalne fundacje.  Zamożna rodzina na pewno nie poskąpi grosza biednym i samotnym, ucząc jednocześnie dzieci prospołecznych zachowań.

Nauczanie będzie prowadzone przez różnorodne typy szkół, a nauka będzie płatna. Zniesiony zostanie obowiązek edukacyjny –to rodzice i opiekunowie powinni zadbać o właściwe wyedukowanie swoich pociech. Jeżeli będą chcieli – ich dzieci będą mogły być uczone w domu i jedynie poddawać się okresowym egzaminom wiedzy i umiejętności. To rodzice będą decydowali o kształcie programów nauczania, o umiejętnościach jakie powinny zdobyć dzieci. Na pewno zostaną usunięte z planów nauczania elementy tak szkodliwe jak genderie, edukacja seksualna itp. W ograniczonym programie obowiązkowym położony zostanie nacisk na historię.

Służba zdrowia powinna być w zdecydowanej mierze prywatna i płatna. Państwo będzie opłacało służby ratunkowe a także nieliczne placówki specjalistyczne (np. szpitale zakaźne, wojskowe, dla weteranów). Przy niskich podatkach, wysokich zarobkach ogromną większość obywateli będzie stać na leczenie ogólne i specjalistyczne. Oczywisty w takich wypadkach system dobrowolnych ubezpieczeń zapewni  konieczne wsparcie w bardziej złożonych wypadkach.  O osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne powinny zadbać rodziny. To nasza tradycja, która przez kilkadziesiąt lat była przez komunistów i socjalistów niszczona. W mojej Polsce  takich ludzi będą wspierać także wyspecjalizowane placówki opiekuńcze i medyczne oraz prywatni specjaliści. Wyjątkiem będą tu weterani wojskowi i osoby szczególnie zasłużone, wobec których państwo i samorządy będą spłacały dług wdzięczności opłacając koszty opieki.

Istotnym elementem odnowionej Polski będzie silny samorząd, który będzie dysponował budżetem uchwalanym z lokalnych podatków (o ich wielkości będą decydowali mieszkańcy). Fundusze będą przeznaczone na budowy i remonty dróg, elementy bezpieczeństwa ( przeciwpowodziowego, pożarowego, itp.), inne potrzebne inwestycje. Obywatele nauczą się korzystać przysługujących im przywilejów i decydować na co będą chcieli przeznaczać środki.

Proste i jasne prawo, właściwa edukacja, odpowiedzialność za siebie i otoczenie w ciągu kilku dziesięcioleci uczyni kraj znacznie bezpieczniejszym. Istotnym elementem wpływającym na stabilność wewnętrzną kraju będzie prawo do posiadania w domu broni palnej. Większość mężczyzn (niekaranych za przestępstwa karne) otrzyma to prawo po odbyciu krótkiej, obowiązkowej służby wojskowej. Pozostałe osoby uzyskają je po odbyciu przeszkolenia teoretycznego i praktycznego. W przypadku przekroczenia prawa lub użycia broni w celach przestępczych będzie grozić surowa kara, do kary śmierci włącznie.

Bezpieczeństwa zewnętrznego bronić będzie armia zawodowa.  Żołnierze ci obsadzać będą stanowiska wymagające zapewnienia wysokiej gotowości bojowej: wojska lotnicze, obronę przeciwlotniczą, marynarkę wojenną, stanowiska specjalistyczne w wojskach lądowych, jednostki związane z wojną elektroniczną. Istotnym elementem bezpieczeństwa jest uzyskanie kontroli nad bronią jądrową. Tak jak w niektórych państwach NATO, pewna ilość amerykańskich głowic nuklearnych jest będzie mogła być użyta przez jednostki innego państwa (np. Niemiec). Wariant izraelski ( jak wiadomo oficjalnie Izrael nie posiada ponad 100 głowic) wydaje się tu być godnym zastosowania w Polsce. Istotnym elementem obrony kraju będą wojska terytorialne (Armia Krajowa), składające się z zawodowej kadry i żołnierzy z poboru.  Dla wsparcia obronności ważne jest też popieranie formacji ochotniczych tworzonych w ramach organizacji patriotycznych i narodowych, utrzymujących się głównie z własnych środków. Taka struktura powinna w razie zagrożenia wojennego podnieść w ciągu kilku dni liczebność obrońców do trzykrotnej wielkości sił zawodowych wciąż zachowując znaczne możliwości mobilizacyjne.

Żadna armia nie poradzi sobie bez odpowiedniej doktryny obronnej, a za jej opracowanie, nieustanną aktualizację i implementację odpowiedzialny będzie Prezydent i podlegający mu Sztab Generalny.

Państwo popierać będzie własny przemysł zbrojeniowy, będący motorem postępu dla innych dziedzin gospodarki oraz mogący udanie konkurować na rynkach światowych.

Elementem niezależności Polski będzie dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w energię. Nie należy się przejmować brukselskim duraczeniem w sprawie CO2 ani naciskami.  Mając ogromne zasoby węgla trzeba z niego korzystać przechodząc na bardziej wydajne technologie. Koniecznym wydaje się budowa siłowni nuklearnych i głęboka modernizacja sieci przesyłowych.  Należy także zdywersyfikować źródła dostaw ropy naftowej i gazu. Nie można dopuścić do sytuacji, gdy ościenne państwa będą się posługiwały energią do szantażu politycznego.

Należy poważnie rozważyć zasady funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej.  Biorąc przykłady z polityki innych państw widać, że można nie zgadzać się na polityczny dyktat Brukseli, Paryża i Berlina, zwłaszcza w kwestiach wątpliwych moralnych „praw”. Europejski socjalizm  niech sobie gnije do reszty dążąc do gospodarczej i społecznej przepaści. Zawsze jest możliwość renegocjacji umów i traktatów a nawet zerwania ich. Silny (jak pokazują działania Anielki Merkel) ma w EU rację, więc i silna Polsce będzie mogła sobie na wiele pozwolić. Jeżeli polityka unijna nie zmieni się i będzie parła nadal do katastrofy, to bez żalu z naszej strony strukturę tę porzucimy. Zreformowany kraj w naturalny sposób stanie się lokalnym liderem, z którym liczyć będą musieli się najważniejsi gracze na świecie.

Moja Polska będzie krajem w którym rola centralnego rządu zostanie ograniczona do minimum. Obywatelom zwrócone zostaną ich podstawowe prawa i przywileje ale także postawione przed nimi stosowne do praw wymagania. Słynna polska pomysłowość i gospodarność dostanie możliwość pełnego rozwoju. Po trudnym acz krótkim okresie transformacji  prawa rynku postawią gospodarkę na nogi, stając się podstawą sukcesu i siły Kraju.

Centralny budżet, o który obecnie tak drżą kolejne grupy rządzących socjalistów- nieudaczników – zmniejszy tylko nieznacznie. Niskie podatki i wysoki obrót firm powinny zapewnić istotne kwoty wydawane na prawo, bezpieczeństwo i podstawowe zadania rządów prezydenckich.

Zwieńczeniem pracy nad reformą i odbudową kraju będzie nowa konstytucja. Wzorem amerykańskim będzie krótka i zrozumiała, podobnie jak inne przepisy prawne, a prawo polskie będzie zawsze nadrzędne nad międzynarodowym.

Czego sobie i Wam życzę.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Strona główna Nowiny DOBILI JA I UCIEKŁ. Część III.